RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Wprowadzenie

„Apartamenty 3 Córki” z poszanowaniem Twojego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych pragnie poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług. Niniejsza informacja została przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Apartamenty 3 Córki”, z siedzibą przy ul. Podgrzybkowa 22, 84-104 Jastrzębia Góra.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

Realizacji rezerwacji apartamentów na naszej stronie internetowej,
Komunikacji z Tobą w związku z rezerwacją,
Dostarczania informacji dotyczących naszych usług.
3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe: Imię, Adres e-mail, Numer telefonu. Dane te są zbierane w trakcie procesu rezerwacji apartamentu.

4. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie:

Wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z rezerwacją apartamentu,
Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
Twojej zgody, jeżeli jest ona wymagana w określonych przypadkach.
5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych stanowi dla nas priorytet. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą, kradzieżą, unieważnieniem lub nieautoryzowanym dostępem.

7. Udostępnianie danych osobowych

„Apartamenty 3 Córki” nie udostępnia Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy lub jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

10. Kontakt

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@apartamenty3corki.pl lub telefonicznie pod numerem +48 720-837-333